• 1

درباره ما

"متد تاک" با هدف استفاده از بستر اینترنت و نرم افزارهای ارتباطی موجود جهت آموزش انگلیسی محاوره ای طراحی و راه‌ اندازی شده است. دوره‌ های What'sTalk و SkypEng ارایه شده در متدتاک تفاوتهای بسیاری با کلاسهای آفلاین وسنتی آموزش زبان انگلیسی دارد از جمله: عدم نیاز به هزینه کردن برای کتاب و محتوای آموزشی، کلاسهای کوتاه از نظر زمانی، محوریت مکالمه در کلاسها، استفاده از محتوای طراحی شده توسط کارشناسان متد تاک، روش تدریس اختصاصی و بدون مشابه در ایران.

در "متدتاک" گروهی از مدرسان با تجربه که همگی دارای مدارک بین المللی تدریس همچون سلتا و دلتا هستند آماده خدمات رسانی در قالب دوره های این موسسه می‌باشند.

 

تماس با واتساپ

 ۷۹۸۰۸۰۵۸۲۰۸+